[PL/EN] Sygnalizator drogowy na lampkach kontrolnych, WAGO PFC200 / Traffic light using simple control lamp, WAGO PFC200


wago1.JPG


PL


Ostatnimi czasy miałem do dyspozycji sterownik WAGO PFC200. Korzystając z okazji dokupiłem kilka drobiazgów i potestowałem programy, które do tej pory funkcjonowały jedynie na potrzeby symulacji.

Po krótce opiszę poniższy układ. Sterownik wraz z modułami znajduje się na szynie montażowej, od lewej strony mamy:

 1. Zasilacz 230/24. Pobiera z sieci prąd o napięciu 230 V, a na wyjściu daje 24 V i 1 A. 24 wolty są niezbędne do zasilenia sterownika.
 2. Sterownik WAGO PFC 200, na stronie producenta można znaleźć szczegółową specyfikację.
 3. Moduł wejść cyfrowych 753-431. Moduł ten ma 8 wejść cyfrowych, tzn. że przyjmuje na wejście zera lub jedynki.
 4. Moduł wyjść cyfrowych 753-530. To co otrzymujemy na wyjściu jest przemielonym przez program sygnałem wejściowym. W tym przypadku używamy trzech wyjść, bo mamy 3 lampki.
 5. Na filmiku widać także lampki: czerwoną, żółtą i zieloną. Kupiłem lampki kontrolne 24 V ACDC.
 6. Przełącznik dźwigniowy ON-OFF-ON KN3(C)-103 250V/6A.

Program napisałem w środowisku e!COCKPIT firmy WAGO, to oprogramowanie jest w zasadzie bliźniaczo podobne do CODESYSa i chyba działa na tym samym silniku. E!COCKPIT jest całkiem intuicyjnym środowiskiem dającym możliwość programowania w kilku językach typowych dla automatyki: ST, LD, FBD, CFC, IL. Początkowo stworzyłem program w LD, ale nie mogłem dojść dlaczego program mi nie działa w pętli, powinna załączać się kolejna sekwencja świateł, a tak nie było. Zacząłem więc pisać od początku w ST i wyszło całkiem kompaktowo.

Program symuluje sygnalizator świetlny. Jest to układ czterostanowy, który obowiązuje w Polsce.EN


Recently, I had a WAGO PFC200 controller at my disposal. Taking the opportunity, I bought a few small things and tested programs that until now only functioned as simulation programs.

I will briefly describe the layout below. The controller with modules is located on the mounting rail, from the left side we have:

 1. 230/24 power supply. It draws 230 V from the mains supply, and outputs 24 V and 1 A. 24 volts are needed to power the controller.
 2. WAGO PFC 200 controller, detailed specification can be found on the WAGO website.
 3. 8-channel digital input module 753-431.
 4. 8-channel digital output module 753-530. What we get at the output is the input signal milled by the program. In this case, we use three outputs, because we have three lamps.
 5. The video also shows the following lamps: red, yellow and green. I bought 24V ACDC control lamps.
 6. Toggle switch ON-OFF-ON KN3(C)-103 250V/6A.

I wrote the program in the e!COCKPIT environment by WAGO, the software is basically identical to CODESYS and it seems to run on the same engine. E!COCKPIT is quite an intuitive environment that allows programming in several languages typical for automation: ST, LD, FBD, CFC, IL. Initially, I made a program in LD, but I couldn't figure out why the program was not working in a loop, next sequence of lights should be on but the all the lights were off. So I started writing from scratch in ST and it came out quite compact.

The program simulates a traffic light. It is a four-state system that is valid in Poland.